Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu về cảm nhận của sinh viên học tiếng Trung Quốc về hoạt động theo nhóm nhỏ, cặp đôi theo đường hướng giao tiếp tại trường Đại học sư phạm Thái Nguyên
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Lưu Thị Lan Hương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 198 Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-2171
Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu về cảm nhận của sinh viên tiếng Trung về các hoạt động theo cặp hoặc nhóm nhỏ theo đường hướng dạy học giao tiếp và sự so sánh giữa dạy học theo đường hướng lấy người học làm trung tâm với lấy giáo viên làm trung tâm. Cho đến nay, chưa có nhiều nghiên cứu về cảm nhận của người học về các hoạt động theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ đối với sinh viên Việt Nam tiếng Trung Quốc. Đối tượng nghiên cứu trong nghiên cứu này gồm 44 sinh viên năm thứ nhất đang học tiếng Trung Quốc tại trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên. Kết quả sau kỳ thi cho thấy 70.7% sinh viên chọn phương pháp học tập theo nhóm so với 35.3% chọn phương pháp Ngữ pháp - Đọc - Dịch. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra hầu hết sinh viên cho rằng các hoạt động theo cặp, nhóm cần được tiến hành sớm hơn, thậm chí ở những năm đầu đời khi mới học ngoại ngữ.