Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Một số nét văn hóa tộc người qua lớp từ chỉ động thực vật trong tiếng Sán Dìu
Người đề xuất Trịnh Thị Thu Hòa
Cơ quan phối hợp Đại học Khoa học
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Ngày gửi 04/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Đề tài sẽ đi sâu nghiên cứu văn hóa tộc người được ẩn dấu dưới các từ ngữ gọi tên động thực vật trong tiếng Sán Dìu nhằm các mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ những vấn đề lí thuyết về trường từ vựng; lí thuyết về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa; về văn hóa của người Sán Dìu.

- Khảo sát, thu thập tư liệu bằng phương pháp điền dã ở 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên. 

- Miêu tả những đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa các từ thuộc trường động vật và thực vật trong tiếng Sán Dìu.

- Từ kết quả nghiên cứu, bước đầu chỉ ra những nét văn hóa tộc người và một số đặc điểm tri nhận thế giới của người Sán Dìu qua việc sử dụng  lớp từ ngữ động vật và thực vật trong tiếng Sán Dìu.

Nội dung

Đề tài dự kiến được triển khai thàng 3 chương:

-         Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ ở lí luận

-         Chương 2: Thế giới từ ngữ chỉ động thực vật trong tiếng Sán Dìu

-         Chương 3: Văn hóa tộc người qua các từ chỉ động vật trong tiếng Sán Dìu

Kết quả dự kiến

Sản phẩm khoa học:

-          Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước cấp quốc gia: 03 

-          Số lượng sách xuất bản:      0                                             

Sản phẩm đào tạo:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là một phần quan trong trong nội dung luận án của NCS

- Hướng dẫn 01 khóa luận tốt nghiệp đại học, 01 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học.  

- Tập tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên khi học tập các học phần về Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc.                 

 Hiệu quả mang lại

 Về giáo dục, đào tạo:

- Đề tài nghiên cứu thành công sẽ làm rõ hơn về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa; đóng góp thêm tư liệu và cách nhìn nhận trong việc tìm hiểu tính hệ thống trong từ vựng - ngữ nghĩa, từ tư liệu của một ngôn ngữ dân tộc thiểu số trước nay ít được quan tâm - tiếng Sán Dìu. Đồng thời, luận án góp phần làm rõ thêm lí thuyết về ngôn ngữ tâm lí học tộc người.

- Với mục đích hướng tới việc tìm hiểu sâu sắc về vai trò của việc sử dụng ngôn từ (ở đây là những đặc điểm ngữ pháp và ngữ nghĩa của các từ ngữ chỉ sự vật thuộc trường động vật và thực vật trong tiếng Sán Dìu, cùng những nét văn hóa được phản ánh qua các từ ngữ này), hi vọng các kết quả của đề tài có thể là cơ sở cho việc thực thi bảo tồn và phát triển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam theo đường lối chính sách chung của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đặc biệt, tác giả cũng mong muốn từ kết quả này có thể hướng tới một cuốn từ điển đối dịch Việt – Sán Dìu; Sán Dìu – Việt.

 - Kết quả của đề tài có giá trị khẳng định bản sắc văn hóa của tộc người Sán Dìu trong nền văn hóa Việt Nam đa sắc thái. Quan trọng hơn, đề tài sẽ là nguồn tài liệu bổ ích cho việc giảng dạy và học tập của chuyên ngành Ngôn ngữ học, Văn hóa học, Văn học các dân tộc thiểu số trong các trường đại học.

Về an ninh, quốc phòng:

Trong bối cảnh đất nước luôn phải đối mặt với những thế lực thù địch với âm mưu chia rẽ đoàn kết nội bộ 54 dân tộc anh em, kết quả của đề tài là một trong những minh chứng cho thấy chính sách của Đảng và nhà nước về vấn đề dân tộc thiểu số được thực thi rất hiệu quả. Trước nguy cơ bị mất đi ngôn ngữ mẹ đẻ và bị mai một về văn hóa tộc người, kết quả đề tài giúp cho người Sán Dìu có thể bảo tồn và lưu giữ tiếng nói của dân tộc nhằm khẳng định cộng đồng người Sán Dìu là một phần máu thịt của Việt Nam. Điều đó chứng tỏ một phần giá trị về an ninh quốc phòng trong việc xây dựng tinh thần đại đoàn kết dân tộc của đề tài nghiên cứu này.

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*