Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu xác định giống lúa thích hợp và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa cho cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Người đề xuất Hoàng Văn Phụ
Cơ quan phối hợp Khoa Quốc tế
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Ngày gửi 05/10/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

Mục tiêu chung:

            Xác định được bộ giống lúa thích hợp và giải pháp kỹ thuật hợp lý cho cánh đồng lớn sản xuất lúa tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất lúa, gạo hàng hóa theo chuỗi giá trị, đảm bảo sản xuất nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.

 Mục tiêu cụ thể:

1)      Xác định được bộ giống lúa vụ lúa xuân và lúa mùa thích hợp với điều kiện sản xuất của huyện Phú Bình, Thái Nguyên

2)      Nghiên cứu áp dụng một số biện pháp kỹ thuật SRI cho các giống lúa được chọn nhằm tăng năng xuất, đảm bảo sản phẩm an toàn, chất lượng gạo cao và bảo vệ môi trường.

3)      Xây dựng các mô hình cánh đồng 1 giống lúa với các giống lúa được chọn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác theo kết quả nghiên cứu.

4)      Đề xuất với huyện Phú Bình sử dụng các giống lúa được chọn và áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác lúa theo SRI vào cánh đồng mẫu lớn của huyện. 

Nội dung

Để đạt được các mục tiêu trên, nội dung nghiên cứu sẽ  gồm 3 nội dung chính:

(1)   Các thí nghiệm so sánh giống lúa và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật SRI phù hợp với các giống này.

Với nội dung này, đề tài sẽ thu thập một số giống lúa thuần hiện hành và giống lúa mới theo hướng chất lượng cao để làm thí nghiệm. Để tiết kiệm thời gian và có kết luận chính xác, các thí nghiệm sẽ được thực hiện theo phương pháp thí nghiệm nhân tố (nhân tố giống và nhân tố kỹ thuật). Các thí nghiệm này được đặt tại vùng cánh đồng mẫu lớn của huyện phú Bình, Thái Nguyên.

(2)   Xây dựng mô hình thử nghiệm kết quả nghiên cứu của nội dung (1) trên đồng ruộng nông dân tại địa bàn quy hoạch cánh đồng lớn để có kết luận chắc chắn

Với nội dung này, các mô hình sẽ được triển khai tại vùng quy hoạch cánh đồng mẫu lớn của tỉnh tại huyện Phú Bình. Như vậy sẽ có 6 mô hình tương ứng với 2 vụ lúa ở 3 xã (xã Úc kỳ, Xuân Phương và Tân đức) trong vùng quy hoạch cánh đồng mẫu lớn của huyện. Quy mô mỗi mô hình 1-2 ha.

(3)   Trên cơ sở nội dung (1) và (2) xây dựng các khuyến cáo áp dụng giống lúa và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho các giống lúa với các vụ lúa tương ứng để áp dụng ra sản xuất tại cánh đồng mẫu lớn và tại các xã trong huyện Phú bình.

Kết quả dự kiến

Kết quả xác định giống lúa phù hợp và biện pháp kỹ thuật tương ứng

1)      1 giống lúa xuân chính vụ thích hợp với điều kiện đất lúa huyện Phú Bình sẽ được xác định và hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa đó

2)      3 giống lúa mùa thích hợp với điều kiện đất lúa huyện Phú Bình

3)      4 hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cho các giống lúa được chọn

4)      4 mô hình thâm canh lúa (quy mô diện tích 1-2 ha/mô hình) ứng dụng giống lúa được chọn và hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa đó được thiết lập tại 3 xã vùng quy hoạch cánh đồng mẫu lớn của huyện Phú Bình đạt năng suất cao hơn đối chứng sản xuất đại trà là 15-20 %.

Sản phẩm khoa học:

1)      Báo cáo khoa học “Nghiên cứu chọn giống lúa xuân thích hợp và xác định một số biện pháp kỹ thuật SRI thích hợp cho lúa xuân chính vụ ở Phú bình, Thái Nguyên”.

2)      Báo cáo khoa học “Nghiên cứu chọn giống lúa mùa thích hợp và xác định một số biện pháp kỹ thuật SRI thích hợp cho lúa mùa ở Phú Bình, Thái Nguyên”.

Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 3 bài báo

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*