Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề xuất
Tên đề xuất Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất, phẩm chất cho thanh long ruột đỏ tại thành phố Thái Nguyên
Người đề xuất Đào Xuân Thanh
Cơ quan phối hợp Khoa Quốc tế
Loại Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Ngày gửi 05/09/2016
Kinh phí dự kiến N/A
Thời gian thực hiện 24(Tháng)
Mục tiêu

+ Đánh giá một số đặc điểm sinh trưởng phát triển của thanh long ruột đỏ trong điều kiện trồng trọt ở Thái Nguyên;

+ Xác định ảnh hưởng của một số biện pháp sử dụng chế phẩm phân bón đến năng suất, phẩm chất quả thanh long ruột đỏ;

+ Xác định ảnh hưởng của xử lý ánh sáng đến khả năng ra hoa trái vụ và năng suất, phẩm chất quả thanh long ruột đỏ;

+ Xác định ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật điều tiết sinh trưởng đến năng suất, phẩm chất quả Thanh long; 

Nội dung

- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng phát triển của cây thanh long ruột đỏ trong điều kiện trồng trọt ở Thái Nguyên;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp sử dụng phân bón đến năng suất, phẩm chất quả Thanh long;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp điều tiết sinh trưởng đến năng suất, phẩm chất quả Thanh long;

- Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ánh sáng đến khả năng ra hoa trái vụ và năng suất, phẩm chất quả thanh long;

- Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của một số loài sâu bệnh hại đến sinh trưởng phát triển của cây thanh long.  

Kết quả dự kiến

- Đánh giá được một số đặc điểm sinh trưởng phát triển của thanh long trong điều kiện trồng trọt ở Thái Nguyên;

- Xác định được một số biện pháp sử dụng chế phẩm phân bón làm tăng năng suất, chất lượng quả thanh long;

- Xác định được chế độ chiếu sáng thích hợp cho thanh long ra hoa trái vụ;

- Xác định được biện pháp điều tiết sinh trưởng thích hợp đối với Thanh long ruột đỏ;

- Xác định được thành phần gây hại, quy luật phát sinh phát triển và gây hại, mức độ gây hại của một số loài sâu bệnh hại chính trên cây thanh long ruột đỏ;

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, làm thay đổi hiệu quả sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho các nhà vườn Thanh long ở Thành phố Thái Nguyên từ đó tiến hành thử nghiệm trên phạm vi toàn tỉnh Thái Nguyên.

- Đề tài góp phần sản xuất nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời sẽ gợi ý, định hướng cho các đề tài và dự án tiếp theo từ Trung ương đến địa phương.

Sản phẩm khoa học:

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02              

Sản phẩm đào tạo:  

- Đào tạo đại học: dự kiến có 01 sinh viên thực hiện đề tài khoa học

 Sản phẩm ứng dụng:

Sản phẩm ứng dụng của đề tài nghiên cứu bao gồm :

+ Một số biện pháp kỹ thuật sử dụng phân bón lá, phân bón gốc thích hợp;

+ Biện pháp điều tiết sinh trưởng làm tăng cường khả năng ra hoa trái vụ;

+ Biện pháp xử lý ánh sáng phù hợp để thanh long ra hoa đậu quả trái vụ;

+ Một số biện pháp canh tác làm tăng hiệu quả chăm sóc thanh long ruột đỏ;

+ Biện pháp phòng trừ một số loài sâu bệnh hại chính trên thanh long ruột đỏ;

 Các sản phẩm khác:

Các sinh viên thực hành, thực tập tốt nghiệp; cán bộ khuyến nông, cán bộ địa phương được tập huấn; nông dân được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật. 

Tài liệu đính kèm

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*