Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hợp tác giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và chế biến dược liệu ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Văn Hạnh," Đỗ Thị Hoàng Yến"
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên Tập 160 Số 15 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 18592171
Tóm tắt nội dung

Khu vực miền núi phía Bắc nước ta có tiềm năng rất lớn trong sản xuất và chế biến cây dược liệu. Tuy vậy, trong thời gian qua, kết quả sản xuất dược liệu ở khu vực này chưa thực sự tương xứng tiềm năng của vùng. Một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới việc phát triển cây dược liệu tại khu vực này đó là mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong việc trồng, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu chưa thực sự hiệu quả. Bài viết này nghiên thực trạng vấn đề hợp tác giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong phát triển cây dược liệu, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó, từ đó đề xuất mô hình hợp tác phù hợp giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu khu vực miền núi phía Bắc nước ta. Đồng thời bài viết cũng đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng mô hình trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả việc sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu ở khu vực này.