Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Study on Implementation of Hedge Algebra Based Controller in Real Systems
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Trung Ngo Kien, Cong Nguyen Huu, Tan Vu Duc
Nhà xuất bản / Tạp chí SSRG International Journal of Electrical and Electronics Engineering Tập 3 Số 11 Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN 2349 - 9176
Tóm tắt nội dung

Study on Implementation of Hedge Algebra Based Controller in Real Systems