Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Quản lý tài chính tại các trường mầm non công lập và vai trò của thông tin kế toán tại cơ sở
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Hoài Thu,
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 490 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0868-3808
Tóm tắt nội dung