Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích sự cân bằng tài chính tại doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Ths Nguyễn Việt Dũng, Ths Dương Thanh Tình
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên. Tập 124 Số 10 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 1859-217
Tóm tắt nội dung

Phân tích sự cân bằng tài chính tại doanh nghiệp ngành xi măng niêm yết tại Việt Nam