Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Đa dạng loài cây dược liệu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Tác giả Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Huy
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung