Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số đặc điểm lâm học của loài xoan mộc (Toona Surenii Blume Merr) tại Khu bảo tồn Loài & Sinh cảnh Nam Xuân Lạc – Bắc Kạn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Tác giả Hồ Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lường Quốc Hải
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 4 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung