Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh canh của tỉnh Phú Thọ”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Phạm Thị Thu Hường, Phạm Thị Nga,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 500 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0868 3808
Tóm tắt nội dung

Chỉ số Đào tạo lao động chiếm 20% trọng số trong các chỉ số thành phần của PCI, sự cải thiện chỉ số  đào tạo lao động có đóng góp lớn trong việc tăng điểm số cho các tỉnh, thành phố. Do đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ, cần tăng cường đào tạo lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Bài viết sẽ phân tích chỉ số Đào tạo lao động của tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường đào tạo lao động nhằmcải thiện chỉ số đào tạo lao động, từ đó, góp phầnnâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Phú Thọ.